icon

Reklamacje

W celu szybkiego i sprawnego złożenia reklamacji udostępniamy prosty formularz, który znajduje się poniżej. Kompletne zgłoszenie reklamacyjne zostaje przyjęte przez firmę Healthways, gdzie następuje weryfikacja zgłoszenia oraz przekazanie sprawy do działu reklamacji.

Informacje o kupującym:

Informacje o zamówieniu:

Informacje o kuracji:

Informacje na temat procesu sprzedaży (prosimy wpisać ocenę w skali od 1-10) :

Copyright 2022 © Healthways Distribution Ltd. Regulamin Producenta.